Základní informace FTM

Vyhlašovatel

Svaz učitelů tance ČR

Pořadatel

Pořadatelé regionálních kol a celostátního kola Festivalu tanečního mládí dětí a juniorů, kteří budou vybráni na základě přihlášek do konce ledna 2010. V kategorii mládež bude celostátní kolo v rámci Mistrovství ČR plesových předtančení mládeže.

Spolupráce

Svaz učitelů tance ČR, případně další organizace, jako jsou MěÚ, KÚ, Kulturní domy apod.

Termín konání

Regionální kola dětí a juniorů - březen až duben 2010
Celostátní kolo mládeže – 1. května 2010
Celostátní kolo dětí a juniorů – 15. května 2010

Místo konání

Regionální kola – podle vybraných pořadatelů regionálních kol FTM.
Celostátní kolo dětí a juniorů - KD Crystal Česká Lípa.
Celostátní kolo mládeže – Chrudimská beseda, Chrudim.

Účast na soutěži

Do soutěže se mohou přihlásit všechny taneční páry z ČR, které se zabývají tímto tancem a splní podmínky tohoto Soutěžního řádu a propozic. Podmínkou účasti není členství v ČSTS, ČMTO nebo jiné taneční organizaci.

Poslání soutěže

Posláním této soutěže je podpora a soutěžní prezentace nejznámějšího a nejoblíbenějšího českého kolového tance – polky, která se i díky soutěžím může nadále vyvíjet. Při soutěži bude kladen důraz na estetické působení tanečního projevu a přiměřenému zpracování choreografie tance na věk a schopnosti tanečních párů v jednotlivých věkových kategoriích.

Schvalování propozic

Schvalování propozic regionálních kol i celostátního kola MČR v polce provádí presidium SUT ČR.