Základní informace

Vyhlašovatel

Svaz učitelů tance ČR, Národní 10, 110 00 Praha

Pořadatel

Pořadatelem regionálních kol a celostátního kola jsou vybraní pořadatelé, s garancí člena SUT, na základě přihlášek podaných do konce září  a podepsané smlouvy se SUT ČR, vyhlašovatelem soutěže.

Podpora

MěÚ, KÚ a ministerstva, případně další organizace a sponzoři.

Termín konání

  • Regionální kola – březen až duben
  • Celostátní kola – květen

Místo konání

Podle vybraných pořadatelů.

Účast na přehlídce

Do soutěže se mohou přihlásit všechny kolektivy z ČR, které se zabývají některou ze soutěžních disciplín FTM a splní podmínky jeho soutěžního řádu. Podmínkou ani překážkou účasti není členství v různých tanečních organizacích.

Poslání přehlídky

Posláním přehlídky je podpora tvůrčích aktivit dětských, juniorských kolektivů i kolektivů mládeže a dospělých, konfrontace výsledků jejich práce a prezentace nejlepších prací choreografů v tanečních žánrech, pracujících s prostorem tanečního parketu. Přehlídka bude klást velký důraz na estetické působení tanečního projevu při formování osobnosti a přiměřenému zpracování choreografie věku a schopnostem v jednotlivých věkových kategoriích.

Celostátní přehlídka má formu festivalu, který v sobě zahrnuje také semináře a dílny, zobecňující východiska pro práci s dětmi a mládeží, vysvětlující moderní metody a trendy.

Schvalování propozic

Schvalování propozic regionálních kol a celostátního kola FTM provádí pověřený člen presidia SUT ČR minimálně 2 měsíce před konáním soutěže.