Víte co jsou to ŠIBŘINKY?

Víte co jsou to ŠIBŘINKY a co to znamená? Existují již 156 let.

Toto krásné české slovo vyjadřující bujarost, radost, žert a veselí používal již Jan Amos Komenský ve svém Labyrintu světa, ale v život jej přivedl až Jindřich Fügner.

25.2.1865 jej použil jako název pro maškarní ples, který pořádal pro mladé sokoly v Praze.

Od té doby se v mnoha městech pořádá sokolský maškarní bál na určité téma. Je to vždy v sobotu nejblíže k tomuto datu.
A přestože by dnešní moderní člověk mohl podotknout, že za maškaru se dnes nikdo nepřevlékne, není to tak.
Je to stále stejné milé napětí a očekávání, kdo jakou masku vymyslí a s čím kdo přijde. A jak velká úleva to na plese je, když nemusíme být v dlouhých šatech a podpatcích či společenském obleku.

Ignát Herrmann zachytil téma Šibřinek ve své knize "Před padesáti lety - Drobné vzpomínky z minulosti" (1924).  A my Vám toto milé čtení přinášíme.

Tento text a mnoho dalších zajímavých informací o tanci pro nás zvěčnil pan Pavel Kojetín ve své knize Tanec v Praze, ve Vídni a v Paříži. Děkujeme, je to opravdu úžasné čtení.