Taneční novinky 1961–2000

Slovo úvodem

(předmluva k prvnímu svazku série Taneční novinky)

Vážení čtenáři,
vznik této publikace byl veden snahou členů Svazu učitelů tance ČR o zachování kulturního dědictví pro příští generace. Možná, že jsme měli začít již dříve, snaha přišla poněkud pozdě – až v posledním roce dvacátého století, ale přesto byla korunována úspěchem, byť zatím jen dílčím.
V rukou držíte první knihu jakési "mini-edice", která by ve svém rozsahu měla pokrýt celé období druhé poloviny dvacátého století. Pevně věřím, že v příštích dvou letech se tento záměr podaří realizovat.
Tato kniha si nečiní nárok na úplnost daného téma – naší snahou bylo shromáždit z různých pramenů co nejvíce dostupných informací, tyto utřídit a uvést – popsat zejména ty tance, které se v šedesátých (?) letech minulého století na našem území tančily a tak více či méně ovlivnily zejména scénu komerčního společenského tance.
Je věcí názoru, nakolik tyto dobové, většinou diskotékové tance provozované na módní hudební hity, působily na oblast tance soutěžního. Pokud připustíme že ano, pak to bylo jistě pro dobro věci, protože každá oblast lidského konání, každá disciplína prodělává neustále rozvoj a je konfrontována s okolním děním. Ani tanec není skleníkový, neustále se vyvíjí a posouvá tak, jako se vyvíjí a mění společnost.
Kniha je určena v prvé řadě učitelům tance, poslouží však dobře i studentům tanečních oborů, tanečníkům amatérským i profesionálům.
Poděkování za vznik této knihy patří členům SUT ČR za jejich ochotu a spolupráci při pátrání v archivech při sběru podkladů a Ministerstvu kultury ČR za poskytnutí dotace.

Stanislav Zíka
President SUT ČR

TANEČNÍ NOVINKY 1961 – 1970

(Kolektiv Svazu učitelů tance ČR)

Popisy světových i tuzemských tanečních novinek. Charleston, Letkis, Twist, Beat, Congratulations aj.

TANEČNÍ NOVINKY 1971 – 1980

(Kolektiv Svazu učitelů tance ČR)

Popisy světových i tuzemských tanečních novinek sedmdesátých let. Coca Rola, Congratulation, Formule I-V, Beatové kolo, Get Down, Lucky Seven, Save Your Kisses For Me, aj.

TANEČNÍ NOVINKY 1981 – 1990

(Kolektiv Svazu učitelů tance ČR)

Popisy světových i tuzemských tanečních novinek osmdesátých let.

TANEČNÍ NOVINKY 1991 – 2000

(Kolektiv Svazu učitelů tance ČR)

Popisy světových i tuzemských tanečních novinek let devadesátých.

Objednávky:

Pavel Černý
Šmídova 200
538 51 Chrast u Chrudimi
tel. 469 667 324, mobil 602 148 711

Pokud tyto publikace použijete jako ceny pro nejlepší soubory při soutěžích FTM, můžete je získat na základě zaslané žádosti za režijní cenu 35 Kč/ks + poštovné.

Cena za komplet = 250,- Kč (včetně poštovného).