Soutěžní řád Solo, Duo a Synchro dance

Po usilovné práci s mnohými vedoucími klubů zabývajícími se Solo dance v ČR, bychom Vám rádi představili nová soutěžní pravidla Solo dance. Přináší mnohé novinky.

Soutěžní řád