Soutěžní řád Show Dance

Charakter LA resp. ST tanců

Show tanec nesmí nikdy potlačovat charakter LA, resp. ST tanců. Minimální požadavek je, aby tanec byl v rovnováze s LA resp. ST charakterem.

Tance

V soutěžích Show Dance LA, Show Dance ST musí být tance vybrány z nejméně 3 a nejvýše ze všech 5
soutěžních LA, nebo. ST tanců.

Charakter LA resp. ST tanců musí být jasně rozeznatelný a vždy v příslušné kategorii musí převyšovat minimálně 75%.

Hudba

Soutěžící musí poskytnout pořadateli nejpozději 7 dní před soutěží, zasílá na pořadatele soutěže: úplný seznam hudebních titulů doplněný údaji potřebnými pro řešení autorských práv (vydavatel, skladatel,
aranžér, ...). Nejpozději předkládá při prezenci!

Nosič (CD, FD) se záznamem vybrané hudby pokud možno zašle 7 dní před konáním soutěže.

Časové limity

Show se skládá z nástupu na taneční parket, hlavní části a odchodu z tanečního parketu. Doba trvání celé show má být v rozsahu max. 4 minuty (včetně nástupu a odchodu, a začíná od okamžiku, kdy první partner páru vstoupí na parket a končí, když poslední partner z dvojice opustí parket).

Hlavní část představení, která je posuzována, začíná začátkem hudby a končí, když se hudba zastaví.

Zvedačky

Zvedačka je jakýkoliv pohyb, během kterého jeden partner páru má obě nohy současně zvednuté z parketu za asistence nebo podpory druhého partnera.

Rekvizity, doplňky a dekorace

Před, v průběhu, ani po show nejsou povoleny žádné rekvizity, doplňky nebo dekorace.

Soutěžní oblečení

Výběr soutěžního oblečení by se měl hodit a doplňovat téma show. Make-up a účesy by se měly hodit a doplňovat téma show.

Jakékoliv efekty, které by mohly mít vliv na bezpečnost soutěžícíh o páru nebo následujících párů (např. posypání práchem, kropení, konfety, atd.), nejsou dovoleny.

Průběh soutěže

Po ukončení prezence, bude následovat rozlosování tanečních párů.