Soutěžní řád FTM

Změny proti soutěžnímu řádu minulého roku jsou označeny zeleně.

I. Způsob výběru

Celostátní přehlídce předcházejí regionální kola, případně tam, kde je velký počet kolektivů, se mohou uskutečnit ještě oblastní kola.

Regionální kola se uskuteční v těchto regionech:

 1. Region Praha a Střední Čechy (Hlavní město Praha a Středočeský kraj)
 2. Region Severočeský (Ústecký a Liberecký kraj)
 3. Region Západočeský (Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj)
 4. Region Východočeský (Královéhradecký a Pardubický kraj)
 5. Region Jihomoravský (Kraj Vysočina, Zlínský kraj a Jihomoravský kraj)
 6. Region Severomoravský (Olomoucký a Moravskoslezský kraj)

Soubor se může zúčastnit regionální soutěže FTM pouze v jednom regionu. Pokud se z důvodů termínové kolize nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit soutěže ve svém regionu, zažádá o změnu regionu – pošle konkrétní přihlášku (písemně, e-mailem) na adresu člena prezidia pověřeného soutěžním úsekem SUT.

Regionálního kola FTM v jiném regionu se poté musí zúčastnit všechny skupiny souboru, který žádal o změnu.

II. Postupový klíč

V kategorii Miniděti získávají všichni finalisté přímý postup na celostátní kolo FTM – Mistrovství České republiky SUT.

V kategorii Děti a Junioři získávají přímý postup vždy 4 (region VČ, SM, SČ) a 5 (region ZČ, Pra+StřČ, JM) nejlepší předtančení ve všech disciplínách na celostátní kolo soutěže FTM – Mistrovství České republiky SUT. V případě, že souboru je povoleno soutěžit v jiném regionu a umístí se na postupovém místě, lze, aby vedoucí soutěže udělil na návrh poroty jedno postupové místo navíc.

V kategorii Mládež a Senioři získávají všichni finalisté přímý postup na celostátní kolo FTM – Mistrovství České republiky SUT.

V případě, že tým odmítne postup na Mistrovství ČR SUT, postupuje další předtančení v pořadí. Tým, který nominaci odmítne, je povinen oznámit tuto informaci pořadateli MČR SUT co nejdříve.

V případě, že z prvního místa v regionu postoupí úřadující Mistr ČR v dané disciplíně, je prvnímu nepostupujícímu udělena divoká karta k postupu na MČR.

Soubor může startovat s daným předtančením vždy pouze v jedné soutěžní disciplíně.

Miniděti jsou na regionech rozděleni do disciplín Plesová předtančení, Single latino předtančení a ostatní (PTK + Disco + Street + Show). Při menším počtu než 3 předtančení v disciplíně, je možno na regionálních kolech tyto disciplíny sloučit. Na MČR jsou rozděleni do disciplín Plesová předtančení, Single latino předtančení, PTK, Disco, Street, Show.

Senioři jsou na regionech i a MČR rozděleni do disciplín Plesová předtančení, Single latino předtančení a ostatní (show, PTK, disco, street). Při menším počtu než 3 předtančení v disciplíně, je možno na regionálních kolech tyto disciplíny sloučit.

Na titulární soutěž (ME, MS) vypisované mezinárodními organizacemi postupují pouze nominovaní finalisté MČR. Tuto nominaci uděluje prezidium SUT. Při účasti na těchto soutěžích musí nominovaná předtančení splňovat pravidla soutěžního řádu a propozice soutěží dané mezinárodní organizace.

Nominaci schvaluje pověřený člen prezidia SUT. 

III. Věkové kategorie

Miniděti

Kolektivy, jejichž věkový průměr nepřesáhne 7,4 let, přičemž žádný z tančících nesmí být starší víc než 9 let.

Děti

Kolektivy, jejichž věkový průměr nepřesáhne 11,4 let, přičemž žádný z tančících nesmí být starší víc než 13 let.

Junioři

Kolektivy, jejichž věkový průměr nepřesáhne 15,4 let, přičemž žádný z tančících nesmí být starší víc než 17 let.

Mládež

Kolektivy, jejichž věkový průměr nepřesáhne 15,4 nebo některý z tančících je starší než 17 let.

Kolektivy zároveň nesplňují podmínky kategorie Senioři.

Senioři

Kolektivy, jejichž věkový průměr je nad 35,5 let, přičemž žádný z tančících nesmí být mladší 25 let.

 

Věk všech tančících se bere podle věku dosaženého v roce konání soutěže.

IV. Soutěžní disciplíny

A. Plesová předtančení

Charakteristika:
Choreografie vhodné pro prezentaci na plesech a společenských akcích. Jde zejména o společenské tance, starší společenské tance, národně společenské tance a historické tance.

Dále je možno využívat i choreografie, kde hudební předlohou nejsou typicky společenské tance, ale technika v nich využitá je ze společenských tanců.

Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek.

 • Hudba: Vlastní nahrávka
 • Počet tančících: 6 – 30
 • Délka vystoupení: 2.00 – 5.00 minut
 • Tempo: Bez omezení
 • Rekvizity a kulisy: Nejsou povoleny.
 • Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedené choreografii. Obutí doporučujeme.

B. Single latino předtančení

Charakteristika:
Choreografie, kde není použito párového tance a využívající tanečních technik latinsko-amerických stylů – salsa, merengue, bachata, samba, cha-cha, lambada, apod.

Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek.

 • Hudba: Vlastní nahrávka
 • Počet tančících: 6 – 30
 • Délka vystoupení: 2.00 – 4.00 minut
 • Tempo: Bez omezení
 • Rekvizity a kulisy: Nejsou povoleny.
 • Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedené choreografii. Obutí doporučujeme.

C. Parketové taneční kompozice

Charakteristika:
Všechny volné kompoziční choreografie, využívající techniky baletu, jazzu, moderního tance, vyjadřující určitý děj nebo náladu.

Není povoleno využívat diskotékových a streetových technik!

Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek.

 • Hudba: Vlastní nahrávka
 • Počet tančících: 6 – 30
 • Délka vystoupení: 2.00 – 4.00 minut
 • Tempo: Bez omezení
 • Rekvizity a kulisy: Rekvizity povoleny. Kulisy zakázány.
 • Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedené choreografii.

D. Show předtančení

Charakteristika:
Všechny choreografie a taneční scénky bez rozdílu použité taneční techniky, které využívají rekvizit a svým provedením a náladou vytváří show.

Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek.

 • Hudba: Vlastní nahrávka
 • Počet tančících: 6 – 30
 • Délka vystoupení: 2.00 – 4.00 minuty
 • Tempo: Bez omezení
 • Rekvizity a kulisy: Rekvizity a funkční kulisy jsou povoleny. Podmínkou je jejich rozmístění do časového limitu 30 vteřin od představení kolektivu do spuštění hudby.
 • Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedené choreografii.

E. Street Dance předtančení

Charakteristika:
Choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky hip-hopu, break dance, electric boogie, RnB, lockin, poppin, funky, house dance atd., s využitím výrazových prostředků pro taneční parket.

Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek.

 • Hudba: Vlastní nahrávka
 • Počet tančících: 6 – 30
 • Délka vystoupení: 2.00 – 4.00 minuty
 • Tempo: Bez omezení
 • Rekvizity a kulisy: Nejsou povoleny.
 • Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedené choreografii.

F. Disco Dance předtančení

Charakteristika:
Choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží s využitím výrazových prostředků pro taneční parket.

Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek.

 • Hudba: Vlastní nahrávka
 • Počet tančících: 6 – 30
 • Délka vystoupení: 2.00 – 4.00 minuty
 • Tempo: Bez omezení
 • Rekvizity a kulisy: Nejsou povoleny.
 • Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedené choreografii.

G. Pódiové formace - mažoretky

Charakteristika:

Choreografie převážně pochodového charakteru, lze doplnit i tanečními prvky. Základem je tvorba obrazců, tvarů a součástí použité taneční techniky je práce s hůlkou. Akrobatické a gymnastické prvky jsou zakázány.

 • Hudba: vlastní nahrávka
 • Počet tančících: 6 – 30
 • Délka vystoupení: 2.00 – 5.00 minut
 • Tempo: bez omezení
 • Rekvizity a kulisy: pouze hůlka, žádné jiné rekvizity a kulisy nejsou povoleny.
 • Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedené choreografii.

Definice rekvizity a kulisy:

Rekvizita
je věc, kterou tanečník při tanci využívá = bere ji do ruky, tančí s ní, odkládá ji na parket (např. deštník, hůlka, židle, stůl...) nebo součást kostýmu (např. plášť, bunda, klobouk, ...).

Kulisa
je věc, která dotváří prostor, ale brání části diváků ve výhledu na parket (např. reklama, stan, umělé stromy, stojany se závěsy, ...).

V. Průběh soutěže

 1. Každá formace musí při prezenci odevzdat seznam s těmito údaji: Název souboru a choreografie, zařazení do věkové kategorie a disciplíny, jména a příjmení tanečníků, jejich data narození a vypočítaný věkový průměr (pro kontrolu je nutno na požádání předložit zdravotní průkaz nebo rodný list soutěžících)
 2. Každá formace musí mít vlastní nahrávku na CD pouze ve formátu CD – audio, flash disk nebo případně v jiných formátech dle propozic. Nahrávku je možné zaslat pořadateli předem emailem - je-li to uvedeno v propozicích. Je doporučeno vždy vzít s sebou záložní nosič. Nahrávka musí být vždy na samostatném nosiči!
  Obal nahrávky musí být označen názvem kolektivu, názvem formace.  Nahrávky musí být předány při prezenci a zkontrolovány vedoucím soutěže nebo jím pověřeným pracovníkem při prostorových zkouškách.
 3. Pořadatel musí předem oznámit konání prostorové zkoušky. Vedoucí souboru nebo jeho zástupce musí být přítomen na prostorové zkoušce své formace. Doporučuje se prostorová zkouška alespoň pro disciplínu Plesová předtančení a všechny disciplíny v kategorii Miniděti a Děti.
 4. Jestliže se soutěže zúčastní více než 8 choreografií, musí být uskutečněna minimálně 2 kola.
 5. Taneční plocha musí být taneční parket s viditelně označeným středem a upravená dle obecných zvyklostí pořadatele nebo majitele sálu.
 6. Soutěžící startují v soutěži na vlastní nebezpečí.
 7. Všichni tanečníci, vedoucí souborů a choreografové přihlášením se na soutěž souhlasí s tím, aby pořadatel nebo jím pověřená osoba, pořizovala fotografické, zvukově či obrazové záznamy ze soutěže a s jejich následným použitím v dokumentačních a propagačních materiálech všemi známými způsoby (TV, internet, tištěná média atd.). Právo na čest a lidskou důstojnost není tímto dotčeno.
  Souhlas je dán bez nároku tanečníků, vedoucích souborů či choreografů na jakoukoli odměnu či plnění na dobu neomezenou od pořízení záznamu, v neomezeném počtu vysílání nebo zveřejnění na území celého světa. Pořadatel může tato práva převést na třetí osoby, které nesmějí porušit právo na čest a lidskou důstojnost.
 8. Pořadatel neručí za cenné věci (mobilní telefony, CD popřípadě MP3 přehrávače, fotografické přístroje, videokamery, osobní cennosti a věci atd.) volně odložené.
 9. Pořadatel je povinen postupujícímu souboru předat nominační list o postupu na MČR v písemné formě.
 10. Pořadatel je povinen zajistit v průběhu soutěže přítomného zdravotníka či jiný lékařský dozor. Úhradu nákladů na MČR SUT za kvalifikovaného zdravotníka provede SUT ČR.

VI. Vedení soutěže

Vedení soutěže se skládá z:

 • vedoucího soutěže (člen SUT ČR)
 • sčitatele (člen SUT ČR)

Tyto základní funkce vedení soutěže nemohou být slučovány a nesmí se kombinovat s porotcem nebo tanečníkem.

VII. Poroty

 1. Poroty regionálních kol jmenuje pořadatel po dohodě s pověřeným členem presidia SUT, poroty MČR SUT jmenuje a schvaluje presidium SUT a jsou složeny z odborníků na choreografii.
 2. Soutěž hodnotí vždy lichý počet porotců, přičemž min. počet je 5 a na celostátní přehlídce minimálně 7. Musí být jmenován alespoň jeden náhradník, který pracuje v porotě na pokyn vedoucího soutěže.
 3. Porotci se nesmí střídat během jedné disciplíny. Pokud dojde z vážných důvodů k odstoupení porotce, jeho hodnocení se počítá po poslední ukončené kolo. Dále je pak nahrazen náhradníkem.
 4. Je-li porotce aktivním trenérem nebo choreografem, může hodnotit jen ty soutěže, ve kterých se nezúčastní jeho soubor nebo choreografie.
 5. Porotce nesmí hodnotit soutěž, ve které má vedoucího souboru nebo choreografa, ke kterému má blízký osobní vztah a vykonávání práce porotce by bylo nevhodné.
 6. Oblečení funkcionářů by mělo mít společenský charakter, porota dle hodnocení disciplíny.
 7. V dané kategorii za hodnotícími stoly sedí pouze příslušná porota, ostatní členové poroty nejsou mezi hodnotícími porotci.
 8. Porotce se při své práci plně věnuje hodnocení choreografií.
 9. S platností od 1. 1. 2019 hodnotí soutěže prioritně odborníci na dané taneční techniky. 

VIII. Systém hodnocení

 1. Na všech soutěžích se ve všech kolech používá trojdimenzionální bodový způsob hodnocení, v předkolech a semifinále kombinovaný s křížky. Těmi označuje porotce ty formace, které doporučuje k postupu do dalšího kola. Toto hodnocení je vždy neveřejné.
 2. Porotce je povinen v každém soutěžním kole udělit stanovený počet křížů.
 3. Postupy do dalšího kola při shodě na postupových místech na základě hodnocení X + 3D takto:
  • při nadpolovičním počtu křížů postupují všichni se shodným počtem křížů
  • při menším počtu křížů, než je nadpoloviční, postupují na základě součtu 3D do počtu dle postupového klíče
 4. Ve finále se používá trojdimenzionálního způsobu hodnocení kombinovaného se skating systémem. Toto hodnocení může být veřejné.
 5. V případě, že formace odstoupí na vlastní žádost ze soutěže, je zařazena na poslední místo daného kola.
  Porotci musí ovládat uvedený systém hodnocení.
 6. Celkové neveřejné hodnocení se nesmí zveřejnit před ukončením soutěže (vyhlášení výsledků a předání cen). Po skončení soutěže má každý vedoucí souboru, choreograf nebo soutěžící právo seznámit se s tímto hodnocením.

IX. Finanční zabezpečení

 1. Regionální kola i celostátní přehlídku FTM finančně zabezpečují pořadatel a spolupořadatelé soutěže za případného přispění krajských úřadů, městských úřadů a sponzorů.
 2. Porotě a funkcionářům soutěže uvedených v propozicích náleží:
  • honorář za práci na soutěži dle platných předpisů, smluvně sjednaný předem (Mzda – porota min. 200 Kč/hodinu, ostatní min. 100 Kč/hod.)
  • náhrada cestovních výdajů včetně stravného a případně i nocležného. (Cestovné - min. 5 Kč/km)
 3. Pořadatel může vybírat startovné a vstupné. Doporučené startovné na regionech je 100 Kč na osobu za účast v jedné choreografii (při více choreografií max 300 Kč). Na MČR je startovné 200 Kč za jednoho soutěžícího a jednu soutěžní disciplínu uvedenou v propozicích. Výši startovného a vstupného musí pořadatel uvést v propozicích soutěže. Vedoucí souboru má vstup zdarma.
 4. Pořadatel je povinen ocenit všechny finálové soubory diplomem + soubory na 1. až 3. místě medailemi (dle počtu na startovní listině + 1) a poháry Mistr ČR (při statutárních soutěžích).
 5. Při vyhlášení výsledků regionálních kol i MČR je pořadatel povinen zajistit předání medailí jednotlivě všem členům souboru veřejně.
 6. Na počest Mistra ČR hraje pořadatel vždy Českou hymnu.

Platba startovného na účet – SK navrhuje, aby si pořadatelé tuto informaci dali pouze do propozic.

X. Závěrečná ustanovení

Tento SŘ platí od 1. 1. 2020 pro celou Českou republiku. Kontrola řádu dne 16.9.2020