Soutěžní řád – Absolventi

Absolventi tanečních kurzů

§ 1 – Vymezení platnosti

Tento soutěžní řád upravuje taneční soutěže vyhlašované ve spolupráci Svazem učitelů tance Praha (SUTAP) a Svazem učitelů tance ČR (SUT ČR).

§ 2 – Vypsání soutěže

 1. Vyhlašovatelem soutěže je SUTAP + SUT ČR.
 2. Soutěž bude probíhat podle Soutěžního řádu Absolventů

§ 3 – Účast v soutěži

 1. Absolventi tanečních kurzů: Žák, který navštíví 1× základní taneční kurzy (viz definice) a nikdy se nezúčastnil soutěží Hobby Dance a soutěží v Hobby a sportovním tanci ČSTS.
 2. Po ukončení základního tanečního kurzu se smí zúčastnit maximálně 3 soutěží kategorie soutěží pro Absolventi. Jednak soutěže ve vlastní taneční škole a krajské (okresní) postupové soutěže. MČR je tedy nejvýše 4. soutěží pro Absolventy tanečních kurzů kohokoli z páru.
 3. Tančí pouze předepsaný repertoár pro Absolventy. Viz. Příloha 1.
 4. Kategorie Absolventi - páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 2 1. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 15. narozeniny, zároveň oba v páru splňují podmínky dané § 4 bod 5.uvedené v SŘ Hobby Dance.
 5. Absolventi tanečních kurzů, kteří se umístí v semifinále a ve finále okresních a krajských kolech postupují na MČR SUT.
 6. Pokud se pár neúčastní postupové soutěže a přijede přímo na MČR, musí mít od svého učitele tance potvrzení o účasti v konkrétním kurzu. Toto potvrzení s údajem o začátku a konci kurzu a počtem lekcí zasílá předem s přihláškou do soutěže na adresu organizátora.
 7. Za přípravu pro Absolventy lze považovat základní vysvětlení principů tanců, postavení páru, pohyb na hudbu, oblečení a průběh soutěže – maximálně 3–4 lekce (po 2 hodinách) vedené k tomuto tématu. To znamená, že taneční pár není dlouhodobě a systematicky trénován, ale pouze je nadále veden ve výuce z Tanečních kurzů, nebo může navštěvovat Pokračovací Taneční kurzy, kde se vyučuje rozšířený repertoár pro taneční páry 5–7 lekcí při výuce min. 15 párů – již bez jakýchkoli dalších přípravných lekcí.
 8. Jakkoli trénované páry mají jedinečnou možnost předvést svou kvalitu a kvalitu svých trenérů v paralelní soutěži neregistrovaných párů MČR YOUTH (Under 21).

Trenéři a tanečníci,
projevte dostatek cti se utkat se sobě rovnými a nevyhrát za cenu podvodu. Stačí individuální lekce s trenérem tajně v tělocvičně a účastí v kategorii absolvent jste se dopustili podvodu, který slušný člověk neudělá.

§ 4 – Věkové kategorie

          Absolventi - páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 21. narozeniny a alespoň jeden z             partnerů dosáhne v roce konání soutěže 15. narozeniny, zároveň oba v páru splňují podmínky dané § 4 bod 5. SŘ HD

 

§ 5 – Průběh soutěže

 1. Vedoucí soutěže podle počtu přihlášených tanečních párů může rozhodnout o případném Redance. To znamená, že 2/3 párů dle postupového klíče postoupí z 1. kola přímo do 2. kola a ostatní páry se utkají v opakovaném kole (redance) o zbývající 1/3 postupů do 2. kola. Soutěž pak pokračuje obvyklým způsobem až do finále.
 2. Při malém počtu párů není povinnen vedoucí soutěže opakované (Redance) kolo použít.
 3. Vedoucí soutěže (pořadatel soutěže) je povinnen předat písemnou formou finalistům a semifinalistům doklad o postupu na MČR.

§ 6 – Mistrovství ČR – průběh soutěže

 1. Vedoucí soutěže je povinnen použít opakované kolo (Redance)
 2. Taneční pár při prezenci předloží kartičku nebo potvrzený doklad o absolvování Tanečních kurzů.
 3. Na požádání tanečníci (Absolventi) předloží u prezence OP nebo jakýkoliv doklad o totožnosti.
 4. Vedoucí soutěže nebo odborný dozor soutěže při nedodržení repertoáru pro Absolventy nebo pro nedodržení daných kritérií může taneční pár vyloučit ze soutěže.

§ 7 – Oblečení

 1. Pánové: tmavý oblek, tmavé ponožky, košile, kravata nebo motýlek
 2. Dámy: krátké společenské šaty, punčochy nebo punčocháče
 3. Není povoleno jakékoliv soutěžní oblečení.

Základní taneční kurzy = kurzy, které mají max. 10–12 vyučovacích večerů, prodloužená, věneček. TK (výuka není pouze zaměřena na repertoár Absolventů), dále v těchto kurzech je minimální počet 20 tanečních párů. Kurzy probíhají od září do prosince – předchozího roku, nebo od ledna do března v roce konání MČR. V tanečních kurzech se vyučuje veškerý repertoár – blues, mazurka, waltz, foxtrot, polka, valčík, tango, chacha, jive, apod.


Příloha č. 1 – Omezení figur pro Absolventy (tanečních kurzů)

Waltz

 • Otáčka vpravo a vlevo a uzavřené změny
 • Spinová otáčka vpravo
 • Zášvih a přeměna z PP do následujících figur krokem mimo dámu

Cha-cha

 • Základní pohyb vpřed a vzad, přeměna křížená povolena
 • Podtočení dámy pod rukou vpravo
 • Zrcadlové variace:
  • Zarážka do PP a OPP – New York
  • Ruka k ruce
  • Sólové otáčky na obě strany
 • Převedení do základního pohybu vpřed
 • Turecký ručník – držení horní i spodní; východ možno spirálou D do základního pohybu

Polka

 • Otáčka vpravo a vlevo
 • Promenády: uzavřená, otevřená vpřed a vzad, s podtočením dámy
 • Doporučení: přeměnný krok ve většině figur
 • Poskočně není zakázáno
 • Polka – rejdovák

Jive

 • Základní pohyb na místě
 • Spádná kolébka
 • Výměna míst z P do L a z L do P
 • Výměna rukou za zády
 • Americká spina – Lr-Pr i Pr-Pr
 • Zastav a jdi

Porušení tohoto omezení má za následek napomínání a případně i vyloučení ze soutěže.