Změny Hobby Dance

Od 1. 1. 2018 došlo v soutěžním řádu Hobby Dance ke změně v názvech výkonnostních tříd.

Rádi bychom vás informovali o změně v soutěžním řádu, která je platná od 1. 1. 2018.

Výkonnostní třídy:

  • Třída E - Kombinace – Začínající taneční páry.
  • Třída D (bývalá Z) – Mírně pokročilé taneční páry.
  • Třída C (bývalá P) – Pokročilé taneční páry.

Bližší info naleznete v aktualizovaném Soutěžním řádu Hobby Dance.

Přidáváme ještě jednoduchá schémata, která snad zodpoví vaše nejčastější otázky:

Zařazení pro začínající páry


Zařazení do věkových a výkonnostních kategorií


Zařazení pro páry z tanečních kurzů