Upozornění na nejdůležitější změny nového soutěžního řádu HD

Dovolujeme si Vás upozornit na platnost nového soutěžního řádu Hobby Dance od 1.9. 2017, který byl veden snahou o snazší vstup začínajících párů do systému soutěží HD SUT – nižší třída s menším počtem tanců.

Vážení a milí trenéři, vedoucí klubů, tanečních škol a soutěžící,

dovolujeme si Vás upozornit na platnost nového soutěžního řádu Hobby Dance od 1.9. 2017, který byl veden snahou o snazší vstup začínajících párů do systému soutěží HD SUT – nižší třída s menším počtem tanců.

Předkládáme vám nejdůležitější změny soutěžního řádu:

1) Přihlašování na soutěže je možné pouze přes soutěžní systém SUT.

POZOR: pokud taneční pár se nepřihlásí přes systém, nebude moci ho sčitatel zaregistrovat na místě do soutěže. Toto se netýká nových tanečních párů (páry, kterým ještě nebyla vystavena kartička s IDT).

2) Každý nový pár bude zařazen do třídy Kombinace E ve své věkové kategorii.

3) Taneční páry, které již tančily, budou zařazeny dle věku a počtem získaných bodů do příslušné kategorie a třídy.

4) Při složení tanečního páru, příklad: Partner třída P má novou partnerku (která netančila a začíná). Tento pár by měl tančit ve třídě P – může požádat o snížení třídy na Z soutěžního komisaře (může být i opačně, partnerka P a partner začíná). Termín zpracování žádosti od doručení k vyřízení je 15 dnů. Zpracovávat bude soutěžní komise. V případě, že toto pár neučiní je zařazen na první soutěži do třídy P.

5) Do 28.8. 2017 by měly být zaslány případné žádosti současných tanečních párů, pokud páry splňují bod 4.

6) Taneční páry z ČSTS TPV se mohou zúčastnit všech soutěží SUT třídy Z. Juniorské a Dospělé páry z ČSTS třídy E a D se mohou zúčastnit soutěží SUT třídy P. V kategorii Senior se mohou taneční páry z ČSTS třídy E, D a C zúčastnit soutěží SUT ve třídě P.

7) V případě nejasností se můžete obrátit na soutěžního komisaře, e-mail je dana.pavelkova@sut.cz.


Kompletní znění nového soutěžního řádu naleznete na stránce Soutěžní řád Hobby Dance.


Přejeme Vám krásnou taneční sezonu 2017 - 2018.

S pozdravem Dana Pavelková, soutěžní komisařka SUT