Pozvánka na TANEČNÝ FESTIVAL SÚTTŠ 2018

Srdečně vás zveme na TANEČNÝ FESTIVAL SÚTTŠ 2018, který se koná 17. 3. 2018 v Žilině.

Vyhlasovateľ súťaže: SLOVENSKÁ ÚNIA TANCA A TANEČNÉHO ŠPORTU, Žilina
Usporiadateľ súťaže: Tanečná škola Peter Cieker, Žilina
Zodpovedný zástupca vyhlasovateľa: Ing. Peter Cieker, Žilina
Zodpovedný zástupca usporiadateľa: Dagmar Zádorová, Žilina

Účasť v súťaží: Členovia SÚTTŠ a partnerských organizácií SÚTTŠ

Termín súťaže: 17.03.2018 (Sobota)

Miesto konania súťaže: DOM ODBOROV Žilina

Hudobný doprovod: reprodukovaná hudba

Veľkosť a druh tanečnej plochy: 18 x 12 /parket/

Termín prihlášky: do 28.02.2018 Telefonické prihlášky neprijímame !!!

Adresa na zaslanie prihlášok: e-mail: pcieker@stonline.sk

Súťaže:

  • MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA PROFESIONÁLOV 2018
  • MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA ABSOLVENTOV TANEČNÝCH KURZOV 2018
  • MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA „AMATÉRSKA LIGA" 2018 (+HOBBY PÁRY) MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA PRO-AM 2018
  • POHÁROVÉ SÚŤAŽE PRO-AM
  • POHÁROVÉ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV
  • POHÁROVÉ SÚŤAŽE SÓLOVÝCH TANEČNÍKOV

Dokumenty: