Nový soutěžní řád Hobby Dance

Od 1. 9. 2017 přichází v platnost nový soutěžní řád Hobby Dance, který přináší řadu úprav. Přečíst si jej můžete již nyní na této stránce. Návrhy a připomínky k soutěžnímu řádu zasílejte do 25. 5. 2017 na adresu dana.pavelkova@sut.cz.


UPOZORNĚNÍ

Od 1. 9. 2017 přichází v platnost nový soutěžní řád Hobby Dance, který přináší řadu úprav. Pro seznámení členů SUT s tímto novým řádem a přizpůsobení Vašich soutěží novým změnám nabízíme možnost nahlédnout do znění tohoto soutěžního řádu.

Nový soutěžní řád si můžete přečíst kliknutím na odkaz Soutěžní řád Hobby Dance od 1. 9. 2017.

Návrhy a připomínky k soutěžnímu řádu zasílejte do 25. 5. 2017 na adresu dana.pavelkova@sut.cz.