Soutěže

Změna v pravidlech soutěží Hobby Dance

23.3.2017 12:09

Na tanečních soutěží Hobby Dance mohou od 22.3. 2017 soutěžit taneční páry ČSTS třída E. Změna odsouhlasena prezidiem SUT dne 22.3. 2017.

Nový soutěžní řád Hobby Dance

21.3.2017 13:43

Od 1. 9. 2017 přichází v platnost nový soutěžní řád Hobby Dance, který přináší řadu úprav. Přečíst si jej můžete již nyní na této stránce. Návrhy a připomínky k soutěžnímu řádu zasílejte do 25. 5. 2017 na adresu dana.pavelkova@sut.cz.