Skripta

HUDEBNÍ TEORIE PRO TANEČNÍKA

(Jiří Plamínek)

Odborné skriptum pro posluchače trenérské školy. Zabývá se podrobně hudebními údaji k tancům, vysvětluje možné rytmizace. 65 Kč.

HODNOCENÍ TANEČNÍHO VÝKONU

(Ing. Zdeněk Landsfeld)

Odborná publikace pro trenéry a porotce tanečního sportu. Definuje a vysvětluje jednotlivé oblasti hodnocení u posuzování tanečních párů v jednotlivých tancích (STT, LAT, formace). 45 stran. Cena 85 Kč.

Doporučená literatura pro trenérské studium na FTVS University Karlovy v Praze a FTK University Palackého v Olomouci.

SKATING SYSTEM

Jednoduchá příručka sloužící k pochopení principu počítání výsledků v soutěžích ve společenském tanci a tanečním sportu. Typové příklady. Cena 65 Kč.

SPORTOVNÍ TANEC 2

(Ing. Zdeněk Landsfeld)

Navazuje volně na práci Ing. Odstrčila Sportovní tanec, která vyšla knižně před cca šesti lety. Autor rozebírá velmi detailně pojmy a výrazy používané na přednáškách a seminářích zejména v zahraničí.  Cena 390 Kč. AKTUÁLNĚ NEDOSTUPNÉ.

Prodej a distribuci výše uvedených titulů zajišťuje Taneční škola Plamínek.