Podpora spolků

Refundovat část nákladů na nájmy, pokud nájemce je spolek, nyní je možné. Podrobnosti dále.

Množí se různé dotazy ze všech stran, snažíme se a pracujeme na tom, abychom Vám snad alespoň částečně ulehčili!

První dobré vlaštovky se objevují například v tom, že spolky nyní mohou žádat v programu Covid-nájemnéPodle nového stanoviska MPO se "výzva 2" programu C-N vztahuje také na prostory/provozovny, kde vládní zákaz se sice nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona (I. /1. usnesení), ale současně v bodě I./4. téhož vládního nařízení se „zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)“.

Takže je to složitá věta, nelamte si s ní hlavu, ale plyne z toho a platí, že spolek i když nepodniká, může v programu C-N žádat. 

Podnikat lze buď na základě živnost. zákona a nebo podle § 217 odst. 2 a 3 NOZ i nezisková organizace může naplňovat znaky podnikatele, což nakonec potvrdili i autoři metodiky MPO pro program C-N. 

Ostatní podmínky výzvy však je třeba slpňovat.

Platí též, že v tomto případě není třeba, aby provozovná byla hlášena jako provozovna podle živn.zák. (protože tím se tento případ neřídí).

V žádosti, kde termín podání je do 21.ledna, zaškrtnete ve formuláři „Žadatel provozuje podnikatelskou činnost na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona“ a pak není nutné mít ohlášenou provozovnu, formulář vás pustí dál.