Pobočné spolky SUT

CZECH PRO-AM DANCE UNION, pobočný spolek SUT

IČ: 097 54 041; Spis.zn. MSPH: L 74252

Bank.spoj.: 2701 92 2939 /2010

IDDS:  

Zápis 6.ledna 2021

Předseda:         Bartuňková Eva

DR:                  Bartuněk Petr, předseda

                        Mücková Kristýna

                        Kleinberg Lukáš

CZECH AMATEUR LEAGUE, pobočný spolek SUT

IČ: 097 79 400; Spis.zn. MSPH: L 74301

Bank.spoj.: 2001 91 9886 /2010

IDDS:  

Zápis 6.ledna 2021

Předseda:         Rázek Vítězslav

DR:                  Kleinberg Lukáš, předseda

                        Chmel Tomáš

                        Pavelková Dana

CZECH PARA DANCE SPORT, pobočný spolek SUT

IČ: 097 76 877; Spis.zn. MSPH: L 74302

Bank.spoj.: 2701 91 9860 /2010

IDDS:  

Zápis 6.ledna 2021

Předseda:         Rázek Vítězslav

DR:                  Kleinberg Lukáš, předseda

                        Vášová Blanka

                        Beránek Jan