Mistrovství světa hobby párů

Stručný výklad disciplín WADF pro:

MISTROVSTVÍ SVĚTA LIBEREC BABYLON 4.11. - 8.11.2015

CELOSVĚTOVÁ SOUTĚŽ SPOLEČENSKÉHO A UMĚLECKÉHO TANCE V ČR
VE SPOLUPRÁCI A POD ZÁŠTITOU SVAZU UČITELŮ TANCE ČR
A ČESKÁ ASOCIACE TANCE (ČAT)

VÝKLAD – MANUÁL – „JAK A KAM":

Možnosti účasti pro taneční kluby a soubory věnující se:

 1. STANDARDNÍM TANCŮM
 2. LATINSKO AMERICKÝM TANCŮM
 3. STANDARDNÍM I LATINSKO AMERICKÝM TANCŮM
 4. POLCE A FIGURÁLNÍMU VALČÍKU
 5. KARIBSKÝM TANCŮM

1. Možnosti účasti pro taneční kluby a asoubry věnující se standardním tancům

1. Kombinace tanců - International 10 - Dance competition - Standard

Soutěž párů v různých kombinacích tanců z oblasti standardních tanců. Tančí se na hudbu organizátora.

 • KOMBINACE 2 - DANCE = WALTZ-TANGO – ZAČÁTEČNÍCI
 • KOMBINACE 3 - DANCE = WALTZ-QUICKSTEP-TANGO - OPEN CLASS
 • KOMBINACE 4 - DANCE = WALTZ-QUICKSTEP-TANGO-VALČÍK - MISTROVSTVÍ SVĚTA

2. Kombinace tanců Artistic free style - Standard

Soutěž párů v kombinaci tanců standardních v provedení FREE STYLE - není nutné uzavřené držení, je povoleno držení ve stínovém postavení, vedle sebe, zvedané figury, ... Dá se připodobnit valčíku v podobě figurálního valčíku. Tančí se na hudbu organizátora.

 • KOMBINACE 3 - DANCE = WALTZ-TANGO-VALČÍK – MISTROVSTVÍ SVĚTA
 • KOMBINACE 5 - DANCE = WALTZ-TANGO-VALČÍK-SLOWFOX-QUICKSTEP – MISTROVSTVÍ SVĚTA

3. Soutěže Articstic free style - v jednom tanci

Soutěž párů v jednotlivých standardních tancích v provedení FREE STYLE bez nutnosti tančit kombinaci. Není nutné uzavřené držení, je povoleno držení ve stínovém postavení, vedle sebe, zvedané figury,... Tančí se na hudbu organizátora.

 • TANCE: WALTZ, TANGO, VALČÍK, SLOWFOX, QUICKSTEP – MISTROVSTVÍ SVĚTA

4. Soutěže Dance show - Standard

Jde o choreografie s použitím technik standardních tanců na svou hudbu s možností ztvárnit příběh, myšlenku a téma. Vysoce hodnocena je originalita ztvárnění myšlenky za použití daných technik. Jsou povoleny rekvizity, kulisy, zvedané figury, ... Hodnotí se dvě dimenze - technická a umělecká.

Soutěžit lze v kategorii:

 • sólo,
 • duo,
 • trio,
 • malý tým,
 • velký tým,
 • předtančení.

5. Solo dance soutěže - Standard

Soutěže v jednotlivách tancí v sólovém provedení. Očekává se podpůrný pohyb paží, sklony těla a nášlapy odpovídající charakteru STT. Celkový dojem by měl být v souladu s přirozeným projevem sólisty a neměl by tedy připomínat strnulé držení napodobující pojetí párového tance bez partnera. Tančí se na hudbu organizátora.

 • TANCE: WALTZ SÓLO, TANGO SÓLO, VALČÍK SÓLO, SLOWFOX SÓLO, QUICKSTEP SÓLO – MISTROVSTVÍ SVĚTA

6. Duo dance soutěže - Standard

Soutěže v jednotlivých tancích v provedení duo. Očekává se podpůrný pohyb paží, sklony těla a nášlapy odpovídající charakteru STT. Celkový dojem by měl být v souladu s přirozeným projevem sólistů a neměl by tedy připomínat strnulé držení napodobující pojetí párového tance bez partnera, či tanec v páru. Vysoce hodnocena je ta choreografie, která využívá stínového postavení, zrcadlových prvků, postavení bok po boku či za sebou, rotující kompozice, vhodné využití kánonů, image a kostýmu podporujících dané vystoupení. Hraje se na hudbu organizátora.

 • TANCE: WALTZ DUO, TANGO DUO, VALČÍK DUO, SLOWFOX DUO, QUICKSTEP DUO – MISTROVSTVÍ SVĚTA

2. Možnosti účasti pro taneční kluby a soubory věnující se latinsko-americkým tancům

1. Kombinace tanců - International 10 - Dance competition - LATIN

Soutěž párů v kombinaci tanců z oblasti latinsko-amerických tanců. Tančí se na hudbu organizátora.

 • KOMBINACE 2 - DANCE = CHA-CHA-JIVE - ZAČÁTEČNÍCI
 • KOMBINACE 3 - DANCE = CHA-CHA-JIVE-RUMBA - OPEN CLASS
 • KOMBINACE 4 - DANCE = CHA-CHA-JIVE-RUMBA-SAMBA - MISTROVSTVÍ SVĚTA

2. Kombinace tanců Artistic Free Style - LATIN

Soutěž párů v kombinaci tanců latinsko-amerických v provedení free style - není nutné tančit stejnou figuru v provedení pánských a dámských kroků. Je povoleno tančit ve stínovém postavení, vedle sebe, zvedané figury, ... Tančí se na hudbu organizátora.

 • KOMBINACE 3 - DANCE = CHA-CHA–JIVE–RUMBA – MISTROVSTVÍ SVĚTA
 • KOMBINACE 5 - DANCE = CHA-CHA–JIVE–RUMBA–SAMBA–PASO DOBLE – MISTROVSTVÍ SVĚTA

3. Soutěže One dance - v jednom tanci

Soutěže párů v jednotlivých latinsko-amerických tancích v provedení free style. Není nutné tančit stejnou figuru v provedení pánských a dámských kroků, je povoleno tančit ve stínovém postavení, vedle sebe, zvedané figury,... Tančí se na hudbu organizátora.

 • TANCE: CHA-CHA, JIVE, RUMBA, SAMBA, PASO DOBLE – MISTROVSTVÍ SVĚTA

4. Soutěže choreografovaných Dance show - LATIN

Jde o choreografie s použitím technik latinsko-amerických tanců na svou hudbu s možností ztvárnit příběh, myšlenku a téma. Vysoce hodnocena je originalita, ztvárnění myšlenky za použití daných technik. Jsou povoleny rekvizity, kulisy, zvedané figury,... Hodnotí se dvě dimenze - technická a umělecká.

Soutěžit lze v kategorii:

 • sólo,
 • duo,
 • trio,
 • malý tým,
 • velký tým,
 • předtančení.

5. Solo Dance soutěže - LATIN

Soutěže v jednotlivých tancích v sólovém provedení. Očekává se podpůrných pohyb paží, sklony těla a nášlapy odpovídající charakteru jednotlivých tanců. Celkový dojem by měl být v souladu s přirozeným projevem sólisty a neměl by tedy připomínat držení napodobující pojetí párového tance bez partnera. Tančí se na hudbu organizátora.

 • TANCE: CHA-CHA SOLO, JIVE SÓLO, RUMBA SÓLO, SAMBA SÓLO, PASO DOBLE SÓLO – MISTROVSTVÍ SVĚTA

6. Duo dance soutěže - LATIN

Soutěže v jednotlivých tancích v provedení duo. Celkový dojem by měl být v souladu s přirozeným projevem sólistů a neměl by tedy připomínat držení napodobující pojetí párového tance bez partnera, či tanec v páru. Vysoce hodnocena je ta choreografie, která využívá stínového postavení, zrcadlových prvků, postavení bok po boku či za sebou, rotující kompozice, vhodné využití kánonů, image a kostýmů podporujících dané vystoupení. Tančí se na hudbu organizátora.

 • TANCE: CHA-CHA DUO, JIVE DUO, RUMBA DUO, SAMBA DUO, PASO DOBLE DUO – MISTROVSTVÍ SVĚTA

3. Další možnosti účasti pro taneční kluby a soubory věnující se kombinaci, tedy standardním i latinsko-americkým tancům

1. Kombinace tanců - International 10 - Dance competition

Jedná se o různé kombinace párových tanců z oblasti standardních a latinsko-amerických tanců. Tančí se na hudbu organizátora.

 • KOMBINACE 2 - DANCE = CHA-CHA–WALTZ - ZAČÁTEČNÍCI
 • KOMBINACE 4 - DANCE = CHA-CHA-JIVE-TANGO–WALTZ – MISTROVSTVÍ SVĚTA
 • KOMBINACE 5 - DANCE = CHA-CHA-JIVE–POLKA-TANGO–WALTZ - OPEN CLASS WORLD TROPHY
 • KOMBINACE 5 - DANCE = CHA-CHA-JIVE-VALČÍK-TANGO–WALTZ– MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIOŘI
 • KOMBINACE 8 - DANCE = CHA-CHA-JIVE-–RUMBA–SAMBA-VALČÍK-TANGO-WALTZ–QUICKSTEP - MISTROVSTVÍ SVĚTA

2. Soutěže choreografovaných Dance show - All style - všechny styly

Jde o choreografovaná vystoupení v libovolné kombinaci stylů na svou hudbu. Jsou povoleny rekvizity, kulisy, zvedané figury,... Hodnotí se dvě dimenze - technická a umělecká.

Soutěžeí se v kategoriích:

 • sólo,
 • duo,
 • trio,
 • malý tým,
 • velký tým,
 • předtančení.

4. Možnosti účasti pro taneční kluby a soubory věnující se polce a figurálnímu valčíku

1. Soutěže Artistic one dance - v jednom tanci - Valčík

Soutěž ve valčíku v provedení Free style bez nutnosti tančit kombinaci. Není nutné uzavřené držení, je povoleno držení ve stínovém postavení, vedle sebe, zvedané figury,... Tančí se na hudbu organizátora - MISTROVSTVÍ SVĚTA.

2. Soutěže Artistic one dance v jednom tanci - Polka

Soutěž párů v polce v provedení Free style bez nutnosti tančit kombinaci. Není nutné uzavřené držení, je povoleno držení ve stínovém postavení, vedle sebe, zvedané figury,... Tančí se na hudbu organizátora - MISTROVSTVÍ SVĚTA.

3. Soutěže choreografovaných dance show - Traditional

Jde o choreografie s použitím technik tradičních a národních tanců na svou hudbu s možností ztvárnit příběh, myšlenku a téma. Vysoce hodnocena je originalita ztvárnění myšlenky za použití daných technik. Jsou povoleny rekvizity, kulisy, zvedané figury,... Hodnotí se dvě dimenze - technická a umělecká - MISTROVSTVÍ SVĚTA.

Soutěžit lze v kategorii:

 • sólo,
 • duo,
 • trio,
 • malý tým,
 • velký tým,
 • předtančení.

5. Možnosti účasti pro taneční kluby a soubory věnující se karibským tancům

1. Soutěže Artistic one dance - v jednom tanci

Soutěže párů v jednotlivých karibiských tancích. Tančí se na hudbu organizátora.

 • TANCE: SALSA, BACHATA, MERENGUE – MISTROVSTVÍ SVĚTA

2. Kombinace tanců Artistic free style - Karibik

Soutěž párů v kombinaci karibských tanců. Tančí se na hudbu organizátora.

 • KOMBINACE 3 - DANCE = SALSA–BACHATA–MERENGUE – MISTROVSTVÍ SVĚTA

3. Solo dance soutěže - Karibik

Soutěže v jednotlivých tancích v sólovém provedení. Očekává se podpůrný pohyb paží, sklony těla a nášlapy odpovídající charakteru jednotlivých tanců. Celkový dojem by měl být v souladu s přirozeným projevem sólisty a neměl by tedy připomínat držení napodobující pojetí párového tance bez partnera. Tančí se na hudbu organizátora.

 • TANCE: SALSA SÓLO, BACHATA SÓLO, MERENGUE SÓLO – MISTROVSTVÍ SVĚTA

4. Duo dance soutěže - Karibik

Soutěže v jednotlivých tancích v provedení duo. Celkový dojem by měl být v souladu s přirozeným projevem sólistů a neměl by tedy připomínat držení napodobující pojetí párového tance bez partnera, či tanec v páru. Vysoce hodnocena je ta choreografie, která využívá stínového postavení, zrcadlových prvků, postavení bok po boku či za sebou, rotující kombinace, vhodné využití kánonů, image a kostýmu podporujících dané vystoupení. Tančí se na hudbu organizátora.

 • TANCE: SALSA DUO, BACHATA DUO, MERENGUE DUO – MISTROVSTVÍ SVĚTA

5. Soutěže choreografovaných Dance show - Karibik

Jde o choreografie s použitím technik karibských tanců na svou hudbu s možností ztvárnit příběh, myšlenku a téma. Vysoce hodnoce je originalita ztvárnění myšlenky za použití daných technik. Jsou povoleny rekvizity, kulisy, zvedané figury,... Hodnotí se dvě dimenze - technická a umělecká - MISTROVSTVÍ SVĚTA.

Soutěžit lze v kategorii:

 • sólo,
 • duo,
 • trio,
 • malý tým,
 • velký tým,
 • předtančení.