Manuál COVID pro pořadatele soutěží SUT ČR

Manuál pro pořadatele soutěží konaných pod Svazem učitelů tance ČR.

Pořadatel má povinnost

  • umožnit vstup do vnitřních prostor soutěž pouze maximálnímu počtu osob dle platného nařízení MZ
  • zajistit oddělení sportovců (sportovci nemusí mít roušku) a veřejnosti (veřejnost musí mít roušku)
  • zajistit, aby u tanečních párů nestáli rodiče a trenéři bez roušek
  • zajistit, aby porota, funkcionáři, sčitatelé a pořadatelé měli roušky

Pořadateli se doporučuje

  • popřípadě oddělit i porotu, funkcionáře od tanečníků a veřejnosti,
  • u vstupu kontrolovat přesný počet diváků, počet účastníků akce nesmí přesáhnout povolený aktuální maximální počet dle platného nařízení MZ. V případě naplnění maximálního počtu zamezit vstup dalším osobám, dokud se místo neuvolní.
  • čestné prohlášení není potřeba vyplňovat, jelikož každý účastník akce je zodpovědný za svůj zdravotní stav a je povinen dle nařízení MZ hlásit příznaky COVID 19 okamžitě nadřízenému orgánu ochrany zdraví, v tomto případě oblastní KHS. Pokud účastník akce tuto povinnost zanedbá, vystavuje se přímé odpovědnosti. Za toto jednání nenese odpovědnost pořadatel akce.

SUT ČR nenese žádnou odpovědnost, kterou by účastník akce, nebo pořadatel na své soutěži zanedbal.