Jak se stát členem

Všichni tanečníci a tanečnice, kteří chtějí startovat v soutěžích Hobby Dance, musí být zavedeni do soutěžní databáze těchto soutěží.

Při prezenci na první soutěži Hobby Dance předloží soutěžící vyplněný Evidenční list Hobby Dance společně s průkazem pro ověření správnosti údajů uhradí poplatek ve výši 200,- Kč za zavedení do soutěžní databáze a vystavení soutěžního průkazu. 

Po skončení soutěže dostane soutěžící u sekretariátu soutěže soutěžní průkaz Hobby Dance s čárkovým kódem. S tímto průkazem se soutěžící bude do dalších soutěží již zaprezentovávat.

Soutěžící nesmí být držiteli soutěžní licence ČSTS (držitelé třídy D a vyšší). Může být však držitelem základní registrace v ČSTS.

Soutěžící dříve registrovaní v ČSTS s výkonnostní třídou C se mohou zúčastnit soutěže Hobby Dance až po 3 letech po ukončení platnosti soutěžní licence, soutěžící s třídou B a vyšší až po 5 letech.