Jak se stát členem

Všichni tanečníci a tanečnice, kteří chtějí startovat v soutěžích Hobby Dance, musí být zavedeni do soutěžní databáze těchto soutěží.

Při prezenci na první soutěži Hobby Dance předloží soutěžící vyplněný Evidenční list Hobby Dance společně s průkazem pro ověření správnosti údajů uhradí poplatek ve výši 300,- Kč za zavedení do soutěžní databáze a vystavení soutěžního průkazu. 

Po skončení soutěže dostane soutěžící u sekretariátu soutěže soutěžní průkaz Hobby Dance s čárkovým kódem. S tímto průkazem se soutěžící bude do dalších soutěží již zaprezentovávat.