Historie SUT

Svaz učitelů tance ČR

Svaz učitelů tance je profesní organizace s bohatou minulostí.

Její vznik je datován do roku 1896, kdy vznikl KLUB TANEČNÍCH MISTRŮ V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM.

KTM patřil k nejstarším organizacím tanečních mistrů novodobého typu v Evropě. Pro porovnání, British Association Teachers of Dancing (BATD) vznikla a roce 1892, Imperial Society of Teachers of Dancing (IDSF) v Londýně roku 1904.

Na jaře 1919 Byly vypracovány nové stanovy a z původního spolku vznikla ORGANIZACE KONCESOVANÝCH TANEČNÍCH MISTRŮ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU s ústředím v Praze.

V roce 1933 byla schválena změna stanov i název na Svaz československých učitelů tance a nauky o slušnosti a majitelů tanečních škol (SUT).

V době okupace se pro česko-moravské učitele musely změnit stanovy i název na SVAZ UČITELŮ TANCE ČECH A MORAVY.

Na začátku října 1952 byl SUT na základě spolčovacího zákona státem zrušen.

V průběhu roku 1968 se politické poměry v ČSSR uvolnily a začaly vznikat nové občanské a společenské organizace. Učitelé tance, kteří chtěli navázat na tradice svých předválečných sdružení  proto založili přípravný výbor pro ustanovení nového SUT. Dne 17. 5. 1969 se v pražském Domě kultury kovoprůmyslu (Národní dům na Smíchově) konal ustavující sjezd Svazu učitelů tance.

Po pádu vlády komunistů v roce 1989, začalo období převratných změn a horečné privatizace. Učitelé tance zakládají soukromé školy a studia a mnozí z nich se stávají profesionály – podnikateli v taneční oblasti.

V roce 1991 měl SUT registrováno ještě 417 aktivních členů a pobočky ve všech krajích republiky. Členové sondují, co jim SUT v nových podmínkách může nabídnout.

V roce 1994 dochází k rozkolu SUT a vzniku další organizace, Asociace tanečních mistrů v Praze, kam odchází část starších pražských učitelů tance.

V roce 1995 je na mimořádném sjezdu SUT v Pardubicích rozhodnuto zachovat původní název svazu a pokračovat v dosavadní práci a záměrech. Sjezd zaznamenal také generační střídání ve funkcích  - nastoupila mladší garnitura pod vedení prezidenta St. Zíky. Došlo ke snížení členské základny, ze svazu odešli hlavně ti učitelé tance, kteří byli najímáni a placeni kulturními domy nebo mají své civilní zaměstnání a učí minimální počet kurzů. Poté se ale situace v SUT i členská základna opět konsolidovala.

V roce 1998 byl SUT přijat do World Dance Council (tehdy WD&DSC), která je světovou taneční organizací profesionálů. SUT je jejím řádným členem zastupujícím všechny profesionální učitele i profesionální tanečníky v ČR. Mimo to je i členem EDC, evropského sdružení tanečních federací a také členem Hospodářské komory ČR.

Je třeba říci, že pro zhruba polovinu členů SUT  je podnikání v taneční oblasti jejich jediným zaměstnáním. Druhá polovina má sice živnostenský list pro podnikání, ale ještě k tomu má své „civilní" zaměstnání.

Tanec v České republice vyučuje i mnoho bývalých tanečníků, kteří ovšem často nemají, mimo vlastní interpretační schopnosti žádné pedagogické schopnosti. Bohužel vydání živnostenského listu není od roku 1990 podmiňováno odpovídajícím tanečním vzděláním (tzv. vázaná živnost) a k vydání živnostenského listu pro podnikání ve výuce tance stačí jen tisícikoruna a občanský průkaz. Toto v mnoha případech degraduje práci učitele tance.

Odborná práce pedagoga spočívá v tom, že látku dovede nejen stručně a jasně vysvětlit a předvést, ale musí mít i dostatek trpělivosti s opravováním chyb a pochopení i pro méně nadané jedince.

Někteří učitelé tance jsou dnes také členy dvou i více svazů. V taneční oblasti v ČR působí i Český svaz tanečního sportu (ČSTS) sdružující tanečníky, trenéry a funkcionáře tanečního sportu a Česká taneční organizace (CDO) sdružující tanečníky, trenéry a funkcionáře současných tanečních směrů.

SUT dokázalo uzavřít mnoho smluv a pro aktivity svých členů získat výhodné podmínky. Uzavřené smlouvy má s Ochranným svazem autorským (OSA), Českou taneční organizací (CDO), slovenským Sväzom učitelou tanca a tanečného športu (SUTTŠ), německou D4F. Spolupracuje i s pražskou asosací tanečních mistrů.

V SUT jsou dva druhy členství – profesionální a amatérské. Členství profesionála je vázáno především na vzdělání v oboru společenský tanec a pedagogika.