CZECH Amateur League

Představení nového kroku do soutěžního světa tance.

Vážené tanečnice, vážení tanečníci, milí sportovci,
Svaz učitelů tance působí na scéně od roku 1895 a po celou dobu zaštiťuje taneční aktivity v naší zemi. Jedná se historicky jak o profesní organizaci sdružující taneční mistry, tak o sportovní organizaci, která se věnuje tanci v mnoha disciplínách.
Současnou pandemickou situaci se svaz rozhodl využít k vlastní restrukturalizaci, podpoře stávajících a také rozvoji dalších aktivit. Zatím dá se říci velmi úspěšně.
Na sklonku loňského roku došlo k založení třech nových spolků, které pro SUT zastřešují jednotlivé oblasti tanečního sportu a to:
 
Czech Pro Am Dance Union – spolek věnující se Pro Am tanci v ČR s výrazným mezinárodním přesahem a napojením na Pro Am aktivity WDC.
Czech Para Dance Sport - věnující se rozvoji paradance sportu v ČR.
 
Avšak dlouho připravovanou a nejvíce očekávanou je dozajista
 
Czech amateur league (Česká amatérská liga SUT).
K založení amatérské ligy jsme se připravovali dlouho a velice pečlivě. Prioritou pro nás bylo přenést koncept amatérské ligy WDC do českého prostředí, zachovat a podpořit vazby na zahraniční série soutěží a vytvořit domácí nominační soutěže kvalifikující k účasti na ME či MS. Zkrátka propojit národní a zahraniční systém soutěží.
 
Proč jsme se k tomu rozhodli?
Rozhodnutí bylo prostým vyústěním stále většího množství žádostí o posun z kategorie Hobby dance do amatérského sportu při udržení si příslušnosti ke své taneční škole.
Historická spolupráce s ČSTS, kdy z Hobby dance kategorií, odcházeli sportovci do amatérské sekce sdružené pod ČSTS, aby se po dokončení své sportovní kariéry vraceli jako profesionálové pod hlavičku SUT, byla v roce 2014 přerušena. Svaz učitelů tance sdružuje nejen společenské tance (STT a LAT), ale i další taneční disciplíny, v nichž soutěží velké množství rekreačních i amatérských sportovců.V posledních letech se nám v důsledku výše popsaného tak kupí množství sportovců, kteří mají dobře našlápnuto a touží se posunout dále ve své taneční kariéře a právě jim jsme se rozhodli nabídnout alternativu, při níž mohou zůstat členy svých tanečních škol, případně klubů, ale zároveň soutěžit v amatérských kategoriích s plnou přípravou amatérského sportovce a cílem účastnit se nejvyšších soutěží.
V současné době jsme svědky vymezování jasných hranic mezi rekreačním, amatérským a profesionálním sportem a na to bychom rádi zareagovali. V oblasti rekreačního sportu máme jedno z nejsilnějších zastoupení v tanci v ČR obecně, také profesionální divize SUT sdružuje největší množství profesionálních tanečníků a byla v minulosti reprezentována mnoha význačnými tanečníky na poli světového tance.
Nyní zaujímáme i důležité místo ve formování PRO AM prostředí v ČR, jsme jako první, kdo zaštítil a podporuje Para Dance Sport a to včetně prvního mistrovství ČR v této disciplíně.
Rozvoj a podpora amatérské ligy je tak výsledkem dlouhodobé koncepční práce s naší členskou základnou (ať už individuálních nebo kolektivních členů) a zohledňuje její požadavky na budoucí rozvoj svazu.
 
Co Česká amatérská liga SUT nabídne?
Do českého amatérského tanečního světa přinášíme nově propracovaný soutěžní systém, který počítá s výkonnostními třídami, komplexním systémem postupů, kvalitním systémem školení porotců. Nabízíme sérii celorepublikových soutěží “Český taneční pohár”. Jejím specifikem budou soutěže pořádané v prostorných sálech a sportovních halách, s LED obrazovkami, kvalitním osvětlením a hudbou, s vrcholem programu ve formě gala večera. Tento formát bude realizován každý měsíc a bude doplněn stávajícími tradičními soutěžemi.
Nabízíme návaznost na zahraniční soutěže, nominace na ME a MS ale i provázanost národních soutěží za přítomnosti světových porotců. Stejně jako dříve byla ČR reprezentována na nejprestižnějších světových soutěžích českými tanečními páry, tak i dnes chceme této možnosti otevřít doširoka dveře a vrátit Čechy na světové taneční parkety.
Svaz učitelů tance nabízí zázemí tradičního svazu s dlouhou historií pro taneční kluby i individuální sportovce s důrazem na osobní rozvoj v centrech talentované mládeže. Zvláštní důraz je kladen na vzdělávání a to, jak amatérů, tak profesionálů a porotců. V této oblasti spatřujeme velký význam SUT.
 
Vedle zmiňovaných novinek ovšem dále plně podporujeme své tradiční aktivity např. výuku tance mládeže a dospělých v tanečních kurzech. I zde se však zapojujeme do nově vznikajícího celostátního programu ovlivňujícího výuku a podporu lásky k tanci a sportu jako takovému vůbec mezi dětmi prvního stupně základních škol.
 
Mezi tradiční aktivity pořádané Svazem učitelů tance se řadí bezesporu i Festival tanečního mládí, kterým ročně protancuje na 8 tisíc dětí a mládeže a to včetně plesových formací, v nichž máme v ČR prvenství.
Celostátní působnost Svazu učitelů tance se silnou sítí tanečních škol a klubů sportovního tance zaručuje silné stabilní zázemí všem sportovcům ať rekreačním, amatérským či profesionálním.
Těšíme se na Vás