Členství

JAK SE STÁT ČLENEM?

Možnost dvou druhů členství:

AMATÉRSKÉ

Pro ty, kteří nemají příslušné vzdělání v oboru tance (konzervatoř, lidová konzervatoř, trenér min. II. třídy v oboru tanečního sportu apod.). Práva a povinnosti amatérského člena jsou definované ve stanovách SUT.

Pro získání tohoto členství stačí vyplnit přihlášku člena a zaslat na kohokoliv z presidia SUT.

PROFESIONÁLNÍ

Pro ty, kteří mají příslušné vzdělání v oboru tance (konzervatoř, lidová konzervatoř, trenér min. II. třídy v oboru tanečního sportu apod.). Práva a povinnosti profesionálního člena jsou definované ve stanovách SUT.

Pro získání tohoto členství je třeba vyplnit přihlášku člena, zajistit souhlas tří stávajících členů SUT, přiložit kopie dokladů o příslušném vzdělání a toto zaslat na kohokoliv z presidia SUT.