AKTUÁLNÍ HYG.-EPID. DOPORUČENÍ

1.12.2020 - Výkladového stanovisko dra. Viduny k zákazu a omezení sportovní činnosti od 3.12.2020.

30.11.2020 - Ministerstvo zdravotnictví vydalo přehlednou tabulku pro aktuální a další uvolňovací opatření ve sportu.

2.11.2020 - zákaz veškerých kulturních i sportovních akcí stále trvá. Taneční kurzy stejně jako všechny soutěže zatím do 20. listopadu jsou zrušeny.

8.10.2020 - vyhlášen zákaz veškerých kulturních a sportovních akcí od 9.10.2020.

6.10.2020 aktuálně - podali jsme žádost k ministru zdravotnictví týkající se přehodnocení přístupu k tanečním kurzům, tomuto převážně ryze středoevropskému fenoménu, neboť jsou součástí edukace mládeže a mají s plesy a zábavami málo co společného. Omezení tanečních kurzů v této sezóně je nenahraditelným výpadkem pro celý jeden ročník mládeže, což se nestalo ani za druhé světové války. 

platné k 5.10.2020

Podle usnesení vlády se od 5.10. do 18.10. zakazují akce o více než 10 osobách uvnitř budov, vyjma soutěží organizovaných sportovními svazy a přípravu sportovců na tyto soutěže (limit 130 osob). Podle stanoviska sděleného nám na informační lince MinZdr se tím taneční kurzy dostávají od tohoto dne do zákazu (pouze pokud by byl kurz pro méně než 10 osob včetně lektorského páru, ale i tak by bylo třeba rozestupů větřích než 2m mezi osobami, což je nereálné).

platné k 24. 9. 2020

Přes opakovaná jednání s ministerstvem zdravotnictví se nepodařilo vyjednat jiné stanovisko, přestože řada z vás má z KHS nebo OHS jiné, často mírnější pokyny.

Doporučujeme:

  • kurzy tance v rouškách a rukavičkách 
  • omezit počet kurzistů a návštěvníků tak, aby měl každý k dispozici místo k sezení
  • omezit střídání partnerů
  • zajistit u vchodu do prostor a na toaletách dezinfekce
  • v případě nahlášení pozitivního žáka, kurz na týden přerušit
  • v následujících 2 týdnech nezvat mezi žáky veřejnost (odložit prodloužené)
  • mít k dispozici jednorázové roušky pro zapomnětlivé
  • o přestávce intenzivně větrat

Na tréninky tanečních klubů je i nadále pohlíženo jako na sport, tedy bez roušek. Doporučujeme však i nadále pravidelně sledovat web MZČR.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jistě s obavami sledujete aktuální nepříznivý vývoj situace s epidemií Covid-19 a stále se zpřísňující opatření, které ministerstvo zdravotnictví v té souvislosti přijímá. Zároveň přetrvává nejednotnost v otázce, zda jsou v tanečních roušky povinné či nikoliv. V tuto chvíli existují dvě protichůdná stanoviska ministerstva, které na náš dotaz ze 30. srpna 2020 nejprve reagovalo 7. září vyjádřením, které jsme Vám rozesílali, že tanec jako pohybová aktivita je roven sportu a roušky v tanečních tedy nosit účastníci kurzu během tance nemusí. Nicméně poté vydalo MZ ČR 11. září 2020 nové stanovisko, že roušky jsou v tanečních povinné – viz tento odkaz: https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi/

Nechme prosím nyní stranou otázku, zda je v kompetenci ministerstva zdravotnictví určit, zda je tanec v tanečních kurzech sportem či nikoliv a zda může stejnou záležitost posoudit během dvou týdnů dvěma zcela opačnými stanovisky. Všichni víme, že waltz či jive má stejné tempo a stejné kroky, ať jej tančí na klubovém tréninku soutěžní pár v teplákách či účastník kurzu v obleku a z logiky věci nemůže být tentýž tanec jednou sportem a jednou ne. Nicméně obáváme se, že odvolávat se na logiku a náš vlastní odborný názor, je v současné velmi vypjaté době irelevantní a než by došlo k rozhodnutí takového sporu, bude dávno nejen po epidemii ale i po existenci mnohých tanečních škol.

Z čistě formálního právního hlediska platí druhé (novější) stanovisko, protože předchozí vyjádření (ze 7. 9.) se týkalo nařízení MZČR, které v tuto chvíli již neplatí, neboť bylo nahrazeno novým nařízením. To je první věc, kterou musíme vzít jako fakt!

O otázku nošení roušek v tanečních se hojně zajímají i média - jak regionální, tak celostátní. V reportáži odvysílané v Událostech České televize 23. 9. 2020 zaznělo, že redakce se na danou problematiku znovu dotázala ministerstva zdravotnictví, které se vyjádřilo takto: „Pokud však jde o tanec na plese, diskotéce, vesnické zábavě nebo v tanečních, pak o sportovní tanec nejde.“ Neboli aktuální a platné stanovisko zní, že v tanečních jsou skutečně roušky povinné.

Pokud pozorně sledujete aktuální vývoj situace, na rozdíl od března, kdy se plošně zavřely všechny provozy, nyní ministerstvo zdravotnictví spolu s hygienami pečlivě vyhodnocuje data, kde dochází k přenosu nákazy a kde nikoliv a snaží se (alespoň zatím) cíleně omezit jen takové provozy, z nichž eviduje vyšší počet nakažených. Všimněte si, že jednotliví ministři opakovaně mluví tom, že v divadlech téměř nedochází k přenosům nákaz a proto zatím neplánují jejich zákaz ani snížení kapacity. Pokud tedy budou alespoň účastníci masovějších základních kurzů pro mládež nosit na všech lekcích po celou dobu povinně roušky, můžeme tím významně přispět k tomu, že v očích odpovědných osob, nebudou taneční vnímány jako riziková aktivita a nebudou na nás cílit svá omezující opatření. A pokud taková přeci jen přijdou, lze doufat v to, že tato opatření budou zrušena dříve, než pokud hygiena a ministerstvo vyhodnotí, že taneční jsou v současné chvíli příliš rizikové a na půl roku či více naši činnost zcela zakážou.

Chtěli bychom proto apelovat v této kritické a naprosto bezprecedentní době na všechny naše členy, kolegy, spolupracovníky i další pořadatele tanečních kurzů, kteří nejsou členy SUT, aby v zájmu přežití našeho oboru trvali na nošení roušek ve všech základních kurzech pro mládež i během tance. Školy, ve kterých kolegové k takovému kroku již přistoupili, udělaly zkušenost, že rouška na lekcích zdaleka není  takový problém, jak se nám dosud mohlo zdát. Pokud je v sázce přežití našeho oboru, má smysl se podřídit aktuálním pravidlům, ať už si o nich individuálně myslíme cokoliv. Jistě lze uspořádat delší pauzu mezi tanci, udělat delší promenádu, hrát kratší skladby apod., aby byl tanec s rouškou pro účastníky kurzu zvládnutelný.

Lze diskutovat, zda „tanečními“ myslí ministerstvo jen „klasické taneční“ – tj. základní kurzy pro mládež, nebo veškeré taneční kurzy včetně například pokročilých dospělých párů, které jsou svou výkonností a programem výuky často na srovnatelné úrovni se soutěžními hobby páry. V této otázce si myslíme, že by se dal ještě aplikovat odkaz na sport, navíc na rozdíl od klasických tanečních pro mládež zde tvoří páry manželé a lidé sdílející společnou domácnost a riziko přenosu nákazy není tedy tak velké, jako u kurzů pro mládež.

Média i ministerstvo se nyní zaměřuje především na klasické taneční pro středoškoláky a zde proto není vhodné „kličkovat“ a snažit se daným povinnostem vyhnout. V sázce totiž nejsou jen aktuální dny či týdny, ale i naše pozice do budoucna. Pokud dojde k omezení či zákazu tanečních, potřebujeme mít jako profesní organizace možnost s odpovědnými osobami vyjednávat o podmínkách jejich obnovení a k takovému jednání je potřeba dokázat, že jsme schopni dodržovat nastavená pravidla.